¡SEGUEIX-NOS A XARXES SOCIALS!    

Condicions de Pagamanet i d’Ús

FORMES DE PAGAMENT

1. Preus

Tots els precios dels productes que s’indiquen a través de masdeflandi.com inclouen l’IVA. Aquests precios no inclouen els DESPESES d’enviament dels productes, que s’incorporaran de manera definitiva en el moment de l’compra i que han de ser acceptats paper client.

2. Pagament

L’Usuari és compromet a pagar en el Moment que realitza la comanda. En Preu inicial que figuri en masdeflandi.com per a cada un dels productes es li sumessin els tarifes S’ACOMPANYA a les DESPESES d’enviament i es li detrauran Els Descomptes i ofertes si n’hi ha. En Qualsevol cas, aquestes tarifes seran comunicades prèviament al client Abans de formalitzar la pròpia compra.
El tiquet o comprovant de compra que correspon a la comanda de compra estarà disponible i és podrà visualitzar a la secció “El meu compte”, “comandes”.

3. Mitjans de Pagament

El mitjà de Pagament utilitzat serà mitjançant Passarel · la 4B (TPV) o PayPal.
Masdeflandi.com manifesta que no te accés a activitats confidencials relatives al mitjà de Pagament utilitzat, i per Tant tampoc Els emmagatzema. Únicament TPV i PayPal tinença accés a aquestes activitats a manera de gestió dels pagaments i cobraments i que són inaccessibles a CUMPLIMENTACIÓN.
El Client haurà de notificar a masdeflandi.com Qualsevol Càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres i provinent de Masdeflandi.com, trucant al 978.851.023 o via e-mail a info@masdeflandi.com, en el menor Termini de temps possible.

4. Acceptació de la comanda

Un cop formalitzat la comanda masdeflandi.com s’enviarà un email al Client confirmant Els detalls de la compra realitzada. Aquest email és una confirmació que HEM rebut la comanda, i de la Seva acceptació.Masdeflandi.com és reserva el Dret a anul · lar o suspendre el Lliurament d’una comanda, si hi ha condicions d Força major i sense que hi Hagi cap justificació, notificant degudament al client i Fent Els reemborsaments S’ACOMPANYA.
Masdeflandi.com podrà resoldre en Qualsevol Moment El contracte per existència de deutes Pendents, per l’incompliment de les Presents Condicions, o Quan en accedir al web, l’Usuari pertorbi el normal Funcionament del sistema, d’acordar AMB qual assenyala dels Termes d’Us de la pàgina.
Masdeflandi.com és reserva el Dret de modificar els Presents Condicions Generals en Qualsevol Moment i sense previ avís. Aquestes Modificacions seran publicades a la pàgina web de manera que l ‘usuari Pugui Conèixer Abans de procedir a la Seva utilització. En consequencia, l’usuari ha de llegir Atentament aquestes Condicions Generals en cadascuna de les ocasions en què és procedeixi a utilitzar el lloc web. La utilització de la pàgina i / o utilització dels serveis, un cop modificades les CONDICIONS GENERALS que siguin d’Aplicació, significarà l’acceptació de les mateixes per l’Usuari.

CONDICIONS D’US

Els Presents Condicions Generals d’Ús regulen l’Ús del lloc www.masdeflandi.com, de la qual Mas de Flandí, SL és titular. Els Parts que és vinculin a través d’aquestes Condicions Generals d’Ús són, Mas de Flandí, SL, amb CIF B44232718, domiciliada a Pol.11Parc.4, 44.610 Calaceit, inscrita al Registre Mercantil de Terol, al tom 240, foli 15, full ET-5062, d’ara Endavant, masdeflandi.com, i el Client que empleni el formulari de compra.
Si us plau, llegiu Atentament els Següents normes que regulin Els serveis que oferim a masdeflandi.com. Els Presents Condicions han de ser acceptades per contractar Els serveis de masdeflandi.com.

1. Objecte de masdeflandi.com

Masdeflandi.com és una web de venda de productes de finca, en una primera fase olis d’oliva extra verge, Produits a Mas de Flandí, Calaceit.

2. Accés ALS Productes i Serveis de masdeflandi.com

Poden accedir ALS Productes i Serveis de masdeflandi.com les persones físiques o Jurídiques, AMB Capacitat suficient per a contractar, que hagin emplenat Els Apartats S’ACOMPANYA del Procés de compra.

3. Àmbit territorial

Masdeflandi.com veuen Els Seus productes A tot el territori espanyol i en todos dels Països que formen la Unió Europea.

4. Registre

No cal estar registrat a masdeflandi.com per poder realitzar una compra. Nomes cal omplir Els camps del Procés de compra per poder executar AQUESTA opció. El Client ha d’incorporar tats completes i veraces, sent L’únic responsable de la Seva actualització.
L’informem que Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició dirigint una comunicació per Escrit a Mas de Flandi SL, Assumpte: Protecció de Dades, Ctra A1413 Km 4, 44.610 Calaceit.

5. Newsletter

Masdeflandi.com ofereix l’Oportunitat de Rebre periòdicament la nostra Newsletter a Totes aquelles petites persones que vulguin estar informades del món de l’oli d’oliva, Conèixer les novetats de Mas de Flandí i Gaudir de Descomptes i Avantatges exclusius.
Per Rebre la Newsletter és imprescindible inscriure a l’Apartat PAGAMENT.

6. VALIDESA de les Presents normes

Els Presents normes són els úniques que regeixen la RELACIÓ entre l’usuari i masdeflandi.com, reemplaçant A tot pacti verbal o Escrit que prèviament Hagi regit a les Parts. Els Clàusules seran interpretades Sempre de manera que aquestes produeixin Aporteu.

7. Nul · litat

En cas que Qualsevol clàusula de les Presents Condicions Generals d’Ús ‘en declarada nul · la, la resta és mantindran vigents i s’interpretaran tenint en Compte la voluntat de les Parts i la finalitat mateixa de les Presents Condicions Generals d’Ús
Masdeflandi.com podrà no exercitar algun dels drets i Facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia ALS mateixos excepte Reconeixement exprés per part de masdeflandi.com o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.

8. Jurisdiccional i fur aplicables

Els CONFLICTES que puguin sorgir per l’Aplicació de les Presents normes és regularan per les Lleis de Catalunya (o d’Espanya si no) i seran resolts Pels Tribunals de Barcelona.
Si te Dubtes o necessita ajuda Truqui al tel. 978 85 1023 o envieu un email a info@masdeflandi.com

MAS DE FLANDI

Crta. A-1413 km 3,4
44610 Calaceite, Teruel, Spain
info@masdeflandi.com
0034 978 769 333 / 0034 655 844 151